infowell kb - nyhetsgranskningar

infowell kb är ett tjänsteföretag som
vänder sig till organisationer och företag
vilka vill utveckla eller stödja utvecklingen av
en produkt, process eller tjänst.

Verksamheten fick sin nuvarande inriktning
vid mitten av 1990-talet och har sedan dess
anpassats till kundgruppens behov.


Att få ta del av kreativa människors idéer
är mycket stimulerande.

Det är också hedrande,
eftersom det visar på ett förtroende.

Våra kunder vet av erfarenhet att vi
genomför våra uppdrag på ett engagerat
och seriöst sätt.


Börja gärna utvecklingen av din,
eller din kunds, produkt eller tjänst
med att granska närliggande patent.

Där finns mycket kunskap att hämta!

Ibland är det även lämpligt att undersöka
om någon skyddat en produkts form
eller utseende.

Vi hjälper dig gärna.

Vi söker då också efter annan information
om produkter, processer eller tjänster som
liknar eller uppfyller samma behov som
aktuell idé. Det kan t.ex. vara artiklar,
forskningsresultat, marknadsföring eller
blogg-inlägg.

Det är vanligt att vår granskning medför
att du hittar personer som kan bidra med
specialkunskaper eller till och med en samarbetspart.
Länk till
beställnings-
formulär
Hitta till infowell kb